Aktualności
Volkswagen Passat B5 (4 października, 2023 5:48 pm)
Elastyczny kredyt JAK ABONAMENT na samochód (25 września, 2023 5:18 pm)
Leasing sposobem na finansowanie auta do firmy (25 września, 2023 5:11 pm)

Leasing operacyjny a leasing finansowy – poznaj najważniejsze różnice

15 października 2021
Bez kategorii, Nowości

Leasing operacyjny i finansowy to rodzaje leasingu, z których korzystają polscy przedsiębiorcy. Chociaż obydwa polegają na oddaniu do używania środków trwałych, to różni je kilka istotnych elementów. To właśnie od nich zależy, który rodzaj leasingu będzie korzystniejszy dla konkretnego przedsiębiorcy.

Leasing operacyjny a finansowy

Zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym właścicielem przedmiotu leasingu jest firma leasingowa. Natomiast wyłącznie w leasingu operacyjnym uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest finansujący. Zgodnie z regulacjami podatkowymi wszystkie ponoszone opłaty korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu: całą ratę leasingową (część odsetkową i kapitałową), opłatę wstępną, a także inne opłaty naliczane przez finansującego zgodnie z zawartą umową leasingu. Kiedy umowa dobiegnie końca, przedsiębiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową – niższą niż wartość rynkowa – wskazaną w umowie leasingu.

Czy wiesz, że…

zdecydowana większość przedsiębiorców (ponad 80%) wybiera leasing operacyjny?

W leasingu finansowym, to przedsiębiorca, a nie finansujący jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo, kosztem uzyskania przychodu u korzystającego, obok amortyzacji, będzie część odsetkowa raty leasingowej.

Leasing operacyjny i finansowy – najważniejsze różnice

Leasing operacyjny czy finansowy – który wybrać? W podjęciu ostatecznej decyzji pomocne może okazać się zestawienie najważniejszych różnic między tymi dwoma rodzajami leasingu.

  • Odpisy amortyzacyjne

W leasingu operacyjnym może ich dokonywać finansujący, natomiast w finansowym – korzystający.

  • Koszty uzyskania przychodu

W leasingu operacyjnym, korzystający może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę wstępną oraz całą ratę leasingową. Natomiast w leasingu finansowym – odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkową raty.

  • VAT

W leasingu operacyjnym podatek VAT wynosi zawsze 23% i jest doliczany do każdej raty leasingowej. W leasingu finansowym podatek VAT jest zawsze taki jak dla danego przedmiotu leasingu, czyli jeśli przedmiotem leasingu jest samochód osobowy to VAT w leasingu finansowym naliczony zostanie według stawki 23% natomiast jeśli przedmiotem leasingu jest sprzęt medyczny, dla którego właściwa jest stawka VAT 8% to wówczas w leasingu finansowym VAT naliczony zostanie według stawki 8%. Dodatkowo, w leasingu finansowym podatek VAT płatny jest z góry, na podstawie faktury wystawionej przez finansującego, po wydaniu przedmiotu leasingu.

  • Długość umowy

Umowa leasingu operacyjnego musi być zawarta na okres oznaczony nie krótszy jednakże niż wskazany w ustawach o podatku dochodowym (nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji). Oznacza to, że jeśli stawka amortyzacji danego przedmiotu leasingu wynosi 20% (np. samochód osobowy), wówczas umowa leasingu operacyjnego może być zawarta na minimalny okres 24 miesięcy. W przypadku leasingu finansowego jedynym wymogiem ustawowym jest zawarcie umowy na czas oznaczony, nie ma tu znaczenia, jak długo trwać będzie umowa.

  • Wykup przedmiotu

W leasingu operacyjnym, klient ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową wskazaną w umowie (poniżej wartości rynkowej). Wartość ta nie może być niższa od wskazanej w ustawach o podatku dochodowym (hipotetyczna wartość netto) i zakup za tę wartość przysługuje wyłącznie korzystającemu (osoba trzecia może wykupić wyłącznie za wartość rynkową). Natomiast w leasingu finansowym wartość kapitału spłacana jest do zera, a przeniesienie własności następuje na podstawie faktury VAT na symboliczną złotówkę.

Leasing operacyjny czy finansowy?

Leasing operacyjny jest wybierany przez większość przedsiębiorców z uwagi na to, że jest prostszy w obsłudze i nie wymaga tak wysokich nakładów finansowych na początku umowy jak leasing finansowy. Amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest przez firmę leasingową, w związku z tym przedsiębiorca nie musi przyjmować przedmiotu leasingu na stan środków trwałych i dokonywać jego amortyzacji. Dodatkowo, kosztem uzyskania przychodu są całe raty leasingowe (bez konieczności rozbijania ich na kapitał i odsetki) a podatek VAT naliczany jest miesięcznie do każdej raty leasingowej – a nie płatny jednorazowo jak w przypadku leasingu finansowego.

Leasing finansowy nie jest tak popularny jak leasing operacyjny, ale nadal jest korzystną formą finansowania w wybranych przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, gdy stawka podatku VAT dla przedmiotu leasingu jest inna niż 23%. Leasing finansowy daje możliwość zastosowania tej stawki do wyliczenia podatku VAT od sumy należności leasingowych. Podatek ten płatny jest po wydaniu przedmiotu leasingu na podstawie faktury VAT wystawionej przez finansującego i podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych. Dodatkowo, fakt iż w leasingu finansowym amortyzacji dokonuje korzystający, daje klientowi możliwość zastosowania indywidualnej, wyższej niż podstawowa, stawki amortyzacji. Jednocześnie, klientom, którzy nie chcą wiązać się z firmą leasingowa na kilka lat, leasing finansowy umożliwia zawarcie umowy finansowania na dowolnie krótki okres.

Leave A Comment