Pakiet mobilności w praktyce – jakie problemy kierowców i opcje ich rozwiązania

23 września 2021
Bez kategorii, Nowości

Pakiet mobilności to zbiór regulacji, który ma na celu unormowanie transportu drogowego na terenie UE poprzez zmianę już obowiązujących przepisów.

Na czym polega pakiet mobilności?

W ramach pakietu mobilności zebrane są regulacje dotyczące trzech istotnych dla branży transportowej obszarów. Mowa o regulacjach z zakresu:

  • czasu jazdy i odpoczynku oraz tachografów,
  • delegowania kierowców,
  • dostępu do rynku.

Pakiet mobilności został opublikowany 31 lipca 2020 roku. Został oznaczony jako pakiet mobilności 1 i wprowadził wiele zmian, które mają przełożyć się na nowe rozwiązania dla przedsiębiorców w branży transportowej. Od 20 sierpnia 2020 roku zaczęły obowiązywać zmiany do rozporządzenia 561/2006 w sprawie warunków socjalnych kierowców.

Istotną zmianą, którą wprowadził pakiet mobilności i obowiązywała już od 20 sierpnia 2020 roku, była kwestia powiązana z organizacją pracy kierowców. Dokładnie dotyczyła tego, aby możliwy był dla nich powrót do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu odpoczynku tygodniowego, który regulowany jest między innymi przez dwutygodniowy czas pracy kierowcy. Regulacje jasno określiły, że centrum operacyjne przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie tego samego kraju, gdzie zarejestrowana jest firma. Z tego względu niemożliwe jest wynajmowanie budynków w celu organizacji przez przedsiębiorstwo centrum operacyjnego w innym państwie.

Portrait of driver at modern truck outdoors

Umożliwione zostało również przedłużenie dnia pracy dla kierowcy o jedną lub dwie godziny, jednak możliwe jest to jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Są one określone m.in. jako zjazd kierowcy do centrum operacyjnego bądź miejsca zamieszkania.

Jakie problemy kierowców są zgłaszane?

Po nowelizacji przepisów związanych z wprowadzeniem pakietu mobilności 1 w 2020 roku kierowcy szybko zaczęli zgłaszać różnego typu problemy. Dotyczyły one przede wszystkim niejasności przepisów. Pojawiały się różne interpretacje nowych zasad dotyczących ewidencji pracy kierowców.

Wątpliwości dotyczą przede wszystkim planowania tras i odpoczynków według nowych zasad. Chociaż w teorii zasady te są jasno określone, co przedstawiono powyżej, w praktyce trzeba zwracać na planowanie każdej trasy dużą uwagę, aby nie wpaść w pułapkę. Rozwiązaniem problemu jest uwaga i konsultacje nt. nowych przepisów z ekspertami.

Pakiet mobilności 2022 określi m.in. nowe przepisy dot. delegacji

Największa rewolucja związana z nowymi przepisami wejdzie w życie w lutym 2022 roku. Będzie dotyczyć 35 tys. europejskich przewoźników. Inaczej będą wyglądać delegacje kierowców. Według nowych przepisów niemożliwe będzie już zaliczanie diety i ryczałtu noclegowego na poczet wynagrodzenia za pracę za granicą. Co za tym idzie, szykuje się rewolucja w stawkach, ponieważ wymienione należności stanowią obecnie od 50% do 75% miesięcznego wynagrodzenia netto kierowcy. Kierowcy będą podlegać pod znowelizowane przepisy w tej sprawie już od 1 lutego 2022 roku.

Załącznik:
PAKIET-MOBILNOŚCI-.png

Profesjonalne rozliczanie delegacji z ekspertami OCKR

Profesjonalne rozliczenie delegacji w zgodzie z nowymi przepisami warto zlecić specjalistom. Firma OCKR specjalizuje się we wspieraniu branży transportowej w wielu obszarach, m.in. właśnie w rozliczaniu delegacji. OCKR oferuje rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a także sporządzenie czytelnej i jasnej dokumentacji oraz szczegółowego raportu. Dzięki wsparciu OCKR przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą i nie przejmować się możliwą złą interpretacją nowych przepisów. Na każdym etapie procesu rozliczeniowego zapewnione jest też wsparcie merytoryczne.

Leave A Comment