Czy trzeba zgłaszać sprzedaż auta do ubezpieczyciela?

Sprzedając samochód musisz pamiętać o załatwieniu kilku formalności, w tym związanych z polisą OC. Jednak czy jesteś zobowiązany zgłosić sprzedaż auta do swojego ubezpieczyciela? Dowiedz się tego w poniższym artykule!

Sprzedaż auta – czy trzeba poinformować o tym ubezpieczyciela?

Według obecnych przepisów, jako osoba sprzedająca pojazd, musisz poinformować o tym swojego ubezpieczyciela i jesteś zobowiązany zrobić to w ciągu 14 dni. Ta niezbędna formalność chroni bowiem sprzedającego przed konsekwencjami w momencie, kiedy nabywca samochodu zrezygnuje z obecnej polisy i nie opłaci należytych składek. W takim przypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wymagać uregulowania zaległych składek od poprzedniego właściciela pojazdu. O sprzedaży samochodu należy poinformować każdego ubezpieczyciela, w tym między innymi InterRisk. Jeżeli posiadasz ubezpieczenie właśnie w tej firmie, na stronie https://porownywarki-ubezpieczen.pl/n/zgloszenie-sprzedazy-samochodu-interrisk dowiesz się, jak dokładnie wyglądają wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem sprzedaży auta.

Jeżeli planujesz sprzedaż auta, musisz pamiętać o powiadomieniu o tym swojego ubezpieczyciela. Możesz zrobić to w tradycyjnej formie, wysyłając pismo pod adres siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego bądź drogą mailową. Najlepiej wtedy zadzwonić na infolinię aktualnego ubezpieczyciela i poprosić o poradę, do kogo dokładnie należy kierować zgłoszenie sprzedaży samochodu. W niniejszym piśmie musisz zawrzeć nie tylko swoje dane, ale i dane nabywcy auta – w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Co się stanie, gdy sprzedaż samochodu nie zostanie zgłoszona?

Wiesz już, że zgłoszenie sprzedaży samochodu jest obowiązkowe. Co jednak w przypadku, gdy nie dopilnujesz terminu? Jeśli w ciągu 14 dni od sprzedaży nie poinformujesz o tym swojego ubezpieczyciela, może się to wiązać z niekorzystnymi dla ciebie konsekwencjami. Z czym dokładnie się to wiąże? Sprzedawca pojazdu, który nie zgłosił w terminie tego faktu, może mieć z tego powodu sporo problemów. Kiedy termin obowiązującego ubezpieczenia zmierzał ku końcowi, polisa została automatycznie przedłużona. W takim przypadku będziesz zmuszony złożyć stosowne wyjaśnienia – tylko w taki sposób będziesz mógł uniknąć zapłaty za automatycznie odnowione ubezpieczenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obydwie strony umowy ponoszą odpowiedzialność za uiszczenie składki ubezpieczenia, do chwili poinformowania towarzystwa ubezpieczeniowego o sprzedaży auta. Musisz jednocześnie wiedzieć, że dopóki nie zgłosisz sprzedaży pojazdu, dla ubezpieczyciela wciąż będziesz jego prawnym właścicielem. Wiąże się to również z odpowiedzialnością za wszelkie zdarzenia powstałe z winy nowego posiadacza samochodu. W takim wypadku, ubezpieczyciel może żądać od ciebie udowodnienia tego, że to nie ty byłeś sprawcą danego zdarzenia.

Czy możesz otrzymać zwrot składki za ubezpieczenie OC?

Kiedy umowa kupna sprzedaży samochodu dojdzie do skutku, aktualna polisa OC przeniesiona zostaje na nabywcę pojazdu. Czy wysyłając zgłoszenie zbycia pojazdu, możesz starać się o otrzymanie zwrotu składki za okres, w którym ubezpieczenie nie zostało wykorzystane? Zdecydowanie tak, jednak jest to uzależnione od decyzji osoby, która dany samochód kupiła. Może się ona zdecydować na wypowiedzenie umowy obecnemu ubezpieczycielowi na przykład w momencie, gdy po rekalkulacji składki przez ubezpieczyciela jej wysokość nie być dla nabywcy auta odpowiadająca bądź gdy woli on korzystać z usług innego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Leave A Comment