Powstało stowarzyszenie CHAdeMO

Mitsubishi Motors Corporation, Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Company, Fuji Heavy Industries Ltd. oraz The Tokyo Electric Power Company Inc. formalnie powołały do życia Stowarzyszenie CHAdeMO na mocy uchwały podjętej podczas walnego zebrania.


Pięć wymieniowych powyżej firm zyskało jednocześnie władzę wykonawczą w stowarzyszeniu. Stowarzyszenie CHAdeMO ma na celu rozwój sieci szybkiego ładowania na świecie.

Są one niezbędnym elementem dalszego rozwoju i popularyzacji pojazdów z napędem elektrycznym oraz procesu ujednolicenia procedur i technologii ich ładowania. W sierpniu ubiegłego roku firmy Nissan, Mitsubishi Motors, Fuji Heavy Industries oraz TEPCO stworzyły komitet przygotowawczy. Później dołączyła do nich Toyota i do życia powołano stowarzyszenie, na którego czele stanęło pięć zakładających je firm.

Obecnie oczekuje się, iż do stowarzyszenia dołączy 158 podmiotów gospodarczych i organów rządowych, włączając w to 20 zagranicznych firm. Będą to m.in. producenci samochodów, zakłady energetyczne, wytwórcy sprzętu do ładowania, firmy oferujące usługi ładowania oraz inne grupy wsparcia.

Pojazdy elektryczne (łącznie z pojazdami elektrycznymi typu Plug In Hybrid) mogą znacznie przyczynić się do redukcji poziomu emisji CO2 w sektorze transportowym. Stowarzyszenie ma na celu promocję tych pojazdów poprzez udoskonalanie technologii szybkiego ładowania, ujednolicenie metod i technologii ładowania oraz międzynarodową kampanię informacyjną dotyczącą technologii szybkiego ładowania.

źródło: MMC

Leave A Comment