Aktualności

Renault – 3 lata gwarancji na wszystkie samochody klasy wyższej

11 lutego 2008
Bez kategorii, Nowości Renault

Wydłużona gwarancja powinna przyczynić się do zwiększenia zaufania klientów. Stanowi również dowód głębokiego przekonania co do możliwości realizacji zobowiązania podjętego w stosunku do Nowej Laguny – uplasowania tego auta wśród trzech najlepszych modeli w tym segmencie pod względem jakości. Podjęte w tym celu działania przyczyniły się również do podniesienia niezawodności modeli Vel Satis i Espace, produkowanych w tym samym zakładzie w Sandouville w Normandii (Francja).


Wydłużenie gwarancji dla całej oferty samochodów klasy wyższej Renault jest wynikiem realizacji Planu Doskonałości i wysokiej jakości osiągniętej w najnowszych modelach marki :

3-letnia gwarancja – do 150 tys. km w państwach Unii Europejskiej + Chorwacji, Szwajcarii, Norwegii i Islandii,
3-letnia gwarancja – do 100 tys. km w pozostałych krajach.

Zobowiązanie do wysokiej jakości produktu i usług
Pierwsze zobowiązanie podjęte w ramach Kontraktu Renault 2009 dotyczyło uplasowania Nowej Laguny wśród 3 najlepszych modeli w tej klasie pod względem jakości produktu i usług. Aby osiągnąć ten cel w całej firmie zostały podjęte szeroko zakrojone działania. Vel Satis i Espace są produkowane w oparciu o niezwykle wysokie wymagania pod względem jakości, bez precedensu w koncernie Renault. Postęp pod względem jakości uzyskany w najnowszych samochodach Renault począwszy od fazy projektu, testów po produkcję i obsługę posprzedażną pozwolił również podnieść jakość w samochodach klasy wyższej.

Bardzo atrakcyjna gwarancja
Trzyletnia gwarancja (lub do 150 tys. km*) obejmuje wszystkie samochody Espace i Vel Satis sprzedane po 2 stycznia 2008 roku. Czas trwania gwarancji wynosi 3 lata od daty pierwszej rejestracji lub do 150 tys. km przebiegu, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. Przez dwa pierwsze lata gwarancji nie obowiązuje limit kilometrów. Przygotowaliśmy również dla klientów ofertę usług obejmujących nieodpłatne udostępnienie samochodu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej (trwającej powyżej 1 godziny).

*: do 100 tys. km w państwach spoza Unii Europejskiej (za wyj. Chorwacji, Szwajcarii, Norwegii i Islandii)

Opierając się na wysokiej jakości najnowszych samochodów Renault i usług, wprowadzając niezwykle atrakcyjną, wydłużoną gwarancję na modele Espace i Vel Satis koncern daje dowód głębokiego przekonania co do możliwości osiągnięcia celu, jakim jest zajęcie miejsca wśród trzech najlepszych producentów europejskich.

źródło: Renault / Mototarget

Leave A Comment