SBL – powiat bieruńsko-lędziński

2 stycznia 2008
Komentarze wyłączone
Bez kategorii, Tablice rejestracyjne

ORGAN WYDAJĄCY TABLICE
Urząd Starostwo Powiatowe
Ulica ul. Władysława Jagiełły 1
Kod 43-155
Miejscowość Bieruń
Województwo śląskie
Telefon +48 32 326 38 20
Fax +48 32 326 92 87

Comments are closed.