POZ – powiat poznański

4 stycznia 2008
Komentarze wyłączone
Bez kategorii, Tablice rejestracyjne

ORGAN WYDAJĄCY TABLICE
Urząd Starostwo Powiatowe
Ulica ul. Jackowskiego 18/20
Kod 60-509
Miejscowość Poznań
Województwo wielkopolskie
Telefon +48 61 841 05 00
Fax +48 61 847 34 21

Comments are closed.