Aktualności
Auto z USA (23 września, 2022 12:06 pm)
Narzędzia dla transportu (22 września, 2022 9:09 am)
Kosmetyki samochodowe – jakie warto mieć? (17 sierpnia, 2022 12:27 pm)

Oświadczenie o utracie karty kierowcy

6 kwietnia 2022
Bez kategorii, Nowości

Kierowcy zawodowi w swoich pojazdach zazwyczaj posiadają zamontowane tachografy, które kontrolują przebieg ich jazdy. Każdy kierowca, który posiada w swoim samochodzie służbowym tachograf, jest zobowiązany do posiadania przy sobie karty pojazdu. Czym jest ten dokument i co można zrobić, gdy zostanie zagubiony, zniszczony bądź skradziony? Czy kierowca zawodowy może poruszać się bez karty pojazdu? Jakie konsekwencje grożą za jej brak? Na te pytania odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Czym jest oświadczenie o utracie karty kierowcy?

Karta kierowcy jest plastikowym dokumentem wydawanym kierowcom zawodowym. Posiada ona wbudowany chip, na którym zapisują się informacje na temat czasu i przebiegu jazdy kierowcy. Jeżeli w pojeździe znajduje się cyfrowy tachograf, kierowca ma obowiązek używać karty kierowcy. Jeżeli karta zostanie utracona lub uszkodzona, fakt ten powinien zostać zgłoszony przez jej właściciela.

Jeśli karta zostanie uszkodzona, skradziona, zgubiona, bądź jeżeli zostanie stwierdzone jej wadliwe działanie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wyda jej duplikat. Ważne jest, by w przypadku kradzieży karty kierowcy zgłosić ten fakt również na policję. Samo zgłoszenie zagubienia karty nie zastępuje zgłoszenia kradzieży karty odpowiednim służbom.

Karta kierowcy zawiera ważne informacje na temat kraju rejestracji pojazdu, dacie wydania i wygaśnięcia karty, a do tego dane personalne kierowcy, jego imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer prawa jazdy.Jest to więc pewnego rodzaju identyfikacja kierowcy, jego wizytówka, którą zobowiązany jest posiadać przy sobie. Za brak jej posiadania grożą mu konsekwencje, a przede wszystkim ryzyko mandatu, którego chyba każdy woli uniknąć.

Fakt, że kierowca straci kartę – nie oznacza, że nie może kontynuować jazdy. Bez dokumentu kierowca może jeździć przez maksymalnie 15 dni, a jeśli konieczne jest odstawienie pojazdu do bazy, czas ten zostaje wydłużony. Musi zostać jednak przedstawione zaświadczenie, które umożliwia kontynuację jazdy bez karty. Więcej na temat karty kierowcy przeczytasz tutaj: https://jakwyjsczdlugow.pl/oswiadczenie-o-utracie-karty-kierowcy-wzor-pdf-doc/.

Jak napisać oświadczenie o utracie karty kierowcy?

Oświadczenie o utracie karty kierowcy musi zawierać kilka ważnych informacji, a przede wszystkim imię, nazwisko, numer PESEL i NIP, nazwę firmy, w której zatrudniony jest kierowca, numer karty kierowcy – jeżeli została ona uszkodzona. Oprócz tego, w oświadczeniu powinien znaleźć się numer kontaktowy i oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Bardzo ważne jest zawarcie w oświadczeniu prośby o wydanie zaświadczenia umożliwiającego kierowcy poruszanie się bez karty do czasu wydania jej duplikatu. Jeżeli nie wiesz, jak powinno wyglądać wzorowe oświadczenie, możesz skorzystać z gotowych wzorów do wypełnienia. Wystarczy tylko wpisać odpowiednie dane i można bez przeszkód wnioskować o wymianę karty kierowcy na nową i uniknięcie konsekwencji braku jej posiadania.

Jak przygotować wniosek o wydanie karty kierowcy?

Ubiegać się o kartę kierowcy można zarówno listownie, jak i przez internet. Potrzebne są do tego celu druk wniosku o wydanie karty kierowcy, aktualne zdjęcie, skan tłumaczenia prawa jazdy, kopia/skan świadectwa kierowcy, skan karty kierowcy wydanej za granicą, aktualny dokument, jeśli karta została uszkodzona, potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty kierowcy, oświadczenie o miejscu zamieszkania, a także zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży, jeśli karta została skradziona.

Wniosek o wydanie karty kierowcy składa się nie tylko wówczas, gdy zostanie ona zgubiona lub zniszczona, ale także wtedy, gdy nastąpi stwierdzenie wadliwego działania karty. Jeśli dokument jest wadliwy i nie działa wcale bądź nie działa w sposób poprawny, należy zgłosić jego reklamację. W tym celu trzeba podać numer karty kierowcy. W taki sposób kierowca otrzymuje kartę kierowcy zastępczą.

Jak długo oczekuje się na wydanie karty kierowcy?

Na wydanie karty czeka się około 7 dni, jeżeli wniosek złożony jest drogą elektroniczną i maksymalnie 30 dni, jeśli wniosek został złożony listownie. Koszt wydania karty kierowcy to 172,20 zł. Okres, na jaki wydawana jest karta to 5 lat. Numer karty kierowcy jest unikalny i stanowi pewnego rodzaju numer identyfikacyjny.

Co grozi za jazdę bez karty kierowcy?

Za jazdę bez karty kierowcy, jeśli w pojeździe znajduje się cyfrowy tachograf, wiąże się ze sporym ryzykiem kary grzywny nie tylko dla kierowcy, ale także dla firmy, która go zatrudnia. Kierowca może zostać obarczony mandatem w wysokości 2000 zł. Podobna kara grozi osobie zarządzającej transportem w firmie, która zatrudnia kierowcę. Sama firma transportowa zatrudniająca kierowcę natomiast może otrzymać 500 zł kary.

Jeżeli kierowca utraci kartę i będzie się bez niej poruszał przez okres powyżej 15 dni bez uzasadnienia, mandat za takie wykroczenie może wynieść kolejne 1000 zł. Każdy kolejny dzień poruszania się bez dokumentu będzie powodem naliczenia kolejnych 100 zł kary.

Leave A Comment