VAT a usługi transportowe w Austrii

Oferujesz usługi transportowe przewozu osób poza granicami Polski? Lepiej sprawdź, czy nie powinieneś zarejestrować się jako podatnik VAT. Państwa europejskie posiadają własne reguły rozliczania przewoźników. Sprawdź, co czeka Cię w Austrii.

Austria stanowi częsty cel podróży turystów z Polski chcących poznać dziedzictwo kulturowe Wiednia albo wypocząć w jednym z kurortów austriackiej części Alp. W związku z tym firmy transportowe mogą liczyć na stale źródło dochodu w postaci zawartości ich portfeli. Jednak austriackie przepisy nakładają na polskich przewoźników pewne obowiązki.

Kto podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT?

Polskie firmy transportowe, które świadczą usługi międzynarodowego przewozu drogowego, a więc zajmują się przewozem osób taksówkami lub autobusami, są zobowiązane do rejestracji jako płatnik austriackiego podatku od towarów i usług. Za polską firmę transportową uznaje się tutaj przewoźnika, który ma zarejestrowaną działalność oraz siedzibę na terytorium Polski. Nie bierze się natomiast pod uwagę kryterium narodowościowego. Dlatego zagranicznych przewoźników, którzy postanowili zarejestrować działalność w Polsce, obowiązują te same zasady.

Ten obowiązek dotyczy zarówno przewoźników organizujących przewozy regularnie, jak i tych, którzy świadczą taką usługę jedynie okazjonalnie. Firmy transportowe są więc zobowiązane do rejestracji jako płatnik VAT zarówno, gdy międzynarodowy przewóz stanowi ich główną usługę, na której opierają swoją działalność, jak i wtedy, gdy jest to jedynie dodatek do oferty obejmującej głównie przewozy krajowe.

Obowiązek zapłaty podatku obejmuje tylko te trasy, które przewoźnik rzeczywiście pokonał i tylko te, które przebiegają przez terytorium Austrii. Na takich trasach przewoźnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 10%.

Podsumowując, obowiązek rejestracji jako płatnik VAT dotyczy tych przewoźników, którzy:
• zajmują się przewozem osób;
• świadczą swoje usługi regularnie oraz okazjonalnie;
• trasa ich przejazdu przebiega przez terytorium Austrii.

W jaki sposób dokonać rejestracji?

Przewoźnik powinien dokonać rejestracji jako płatnik podatku od towarów i usług w urzędzie skarbowym ulokowanym w miejscowości Graz. Jeśli jest to polska firma zarejestrowana i posiadająca siedzibę na terytorium Polski, legitymująca się unijnym Numerem Identyfikacji Podatkowej poprzedzonym symbolem PL, dokonuje rejestracji na następujących formularzach:

• Verf19,
• Verf26,
• U 15,
• U 70 (przy czym ten formularz musi być potwierdzony w polskim urzędzie skarbowy, w którym przewoźnik dokonuje rozliczeń).

Wypełniony i podpisany komplet formularzy należy przesłać na adres urzędu skarbowego w Graz. W przeciągu około 1 miesiąca przewoźnik otrzymuje zwrotną korespondencję z informacją o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej. Dokładna procedura rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług dostępna jest na stronie internetowej austriackiego Federalnego Ministerstwa Finansów.

Rozliczenie z austriackim fiskusem

Podstawowym obowiązkiem podatnika podatku od towarów i usług jest składanie deklaracji podatkowych, rozliczających okazjonalny lub regularny przewóz osób po austriackich trasach. Taką deklarację należy składać w cyklu:
• miesięcznym, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego,
• kwartalnym tj. do 25 dnia miesiąca następującym po kwartale powstania obowiązku podatkowego,
• rocznym, w terminie do 31 maja roku następującego po roku powstania obowiązku podatkowego.

Czy przewoźnicy mogą odliczać podatek VAT?

Przywilejem firm transportowych jest możliwość odliczenia wartości podatku od towarów i usług od wszystkich kosztów, jakie poniosły w trakcie przewozu osób na terenie Austrii. Zwrot VAT w Austrii obejmuje m.in.:

• koszty paliwa,
• opłaty parkingowe,
• opłaty za przejazd mostami lub tunelami.

Pamiętaj, że nie musisz ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku samodzielnie. Firmy paliwowe takie jak Shell oferują produkty, które przyśpieszają procedurę odzyskania wartości podatku, np. karta paliwowa Shell Card. Koncern gwarantuje przeprowadzenie procedury w imieniu klienta oraz zwrot należności już po 2 tygodniach. Odliczenie podatku VAT lub akcyzy stanowi pewną rekompensatę za uiszczane opłaty drogowe w Austrii za przebyte odcinki płatnych dróg i autostrad.

5 Comments

Leave A Comment