Komunikacyjne ubezpieczenie OC – co musisz o nim wiedzieć?

W Polsce komunikacyjne ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Musisz je kupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, a nawet jednodniowa przerwa w ochronie ubezpieczeniowej może się wiązać z wysokimi karami. Co powinieneś wiedzieć o tym ubezpieczeniu?

Ubezpieczenie OC – co obejmuje?

Głównym dokumentem, który reguluje zasady ubezpieczenia OC, jest ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza pojazdu przed finansową odpowiedzialnością za szkody majątkowe i osobowe, do których doprowadzi on w ruchu drogowym. Dokładnie dotyczy szkód, do których doszło w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, zatem nie tylko kolizji i wypadków, ale również szkód spowodowanych przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, przy jego załadunku i rozładunku, a także podczas garażowania, zatrzymania i postoju. Oznacza to, że jeśli wysiadając ze swojego samochodu na parkingu, uszkodzisz drzwiami inny pojazd, to poszkodowany

otrzyma odszkodowanie z twojego komunikacyjnego OC.

Minimalne sumy gwarancyjne

W ustawie określone są również minimalne sumy gwarancyjne, czyli górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Sumy te zostały zmienione ostatniego dnia 2018 roku i obecnie wynoszą:

  • 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych,
  • 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych.

Co istotne, powyższe kwoty stanowią górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) dla jednego zdarzenia, a nie dla jednego poszkodowanego. Oznacza to, że jeśli poszkodowanych jest wielu, np. 10, to maksymalna wysokość odszkodowań wypłaconych z OC wszystkim poszkodowanym nie może przekroczyć sum gwarancyjnych.

Identyczny zakres ubezpieczenia

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wszystkie TU muszą zapewnić posiadaczom pojazdów identyczny zakres komunikacyjnego OC. Ważna informacja jest taka, że w Polsce polisa OC jest przypisana do danego pojazdu, a nie do danego kierowcy. Zatem jeśli szkoda zostanie spowodowana przez twoje dziecko, które prowadziło twój pojazd, to i tak zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie. Pamiętaj jednak o tym, żeby przy kalkulacji ceny składki OC, przed podpisaniem umowy, uwzględnić fakt, że inni kierowcy również mogą jeździć twoim pojazdem. Jeśli tego nie zrobisz, to w dalszym ciągu w przypadku spowodowania szkody zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, ale może w takim przypadku dokonać rekalkulacji składki. Po prostu TU uwzględni dodatkowego użytkownika pojazdu.

Skoro zakres ubezpieczenia musi być taki sam, to czy znaczenie przy zakupie ubezpieczenia OC powinna mieć wyłącznie cena? Nie tylko ona jest ważna. Warto zwrócić uwagę m.in. na zasady przyznawania zniżek za bezszkodową jazdę (jaka zniżka przyznawana jest za rok bezszkodowej jazdy), cenę kompleksowego ubezpieczenia pojazdu – o ile interesują cię inne ubezpieczenia niż OC (np. AC, assistance i NNW) czy też po prostu na twoje dotychczasowe doświadczenia z różnymi TU.

Kary za brak ubezpieczenia OC

Jak wspomnieliśmy, nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej stanowi podstawę do nałożenia na posiadacza pojazdu kary. W Polsce kontrolą obowiązku zakupu OC zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To nie są jedyne zadania tej instytucji – wypłaca ona również odszkodowania poszkodowanym, jeśli sprawca szkody nie był ubezpieczony albo nie udało się ustalić, kto nim był. Ile wynosi kara za brak OC? Jej wysokość jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia w Polsce w danym roku, rodzaju pojazdu i czasu przerwy w ochronie ubezpieczeniowej. W 2019 roku przerwa do 3 dni oznacza w przypadku samochodu osobowego karę w wysokości 900 zł, przerwa powyżej 3 dni do 14 dni to 2250 zł kary, a powyżej 14 dni – 4500 zł. Jak widzisz, kara może nawet przekroczyć wartość starszych samochodów.

Ile zapłacisz za OC?

TU biorą pod uwagę przy wyliczaniu składki za OC wiele czynników. Najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie ceny tego ubezpieczenia jest skorzystanie z kalkulatora online. Możesz tak sprawdzić m.in. ubezpieczenie OC w AXA Direct. Wpływ na cenę mają chociażby wiek posiadacza, czas posiadania prawa jazdy, zniżki za bezszkodową jazdę, marka pojazdu i nie tylko.

Leave A Comment