Komunikacyjne ubezpieczenie OC – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

5 marca 2019
Bez kategorii, Nowości

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce zobowiązany jest do zakupu komunikacyjnego ubezpieczenia OC – od odpowiedzialności cywilnej. Przed czym chroni to ubezpieczenie i jakie czynniki wpływają na ostateczną wysokość składki na OC?

Czym jest OC?

Obowiązkowe komunikacyjne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to ubezpieczenie adresowane do wszystkich posiadaczy aut, motocykli i innych pojazdów.

Posiadacze pojazdów muszą wykupić OC najpóźniej w dniu zarejestrowania nowego samochodu i przed wprowadzeniem go do ruchu oraz w dniu, w którym mija termin obowiązywania wcześniejszej polisy. Konieczne jest zatem zachowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwnym wypadku nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu wiąże się z ryzykiem nałożenia na posiadacza pojazdu wysokich kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jakie szkody rekompensowane są z OC?

Zgodnie z art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowanie przysługuje poszkodowanym w zdarzeniu spowodowanym przez danego ubezpieczonego. Chodzi zarówno o szkody osobowe, jak i majątkowe. To właściwie szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też szkody dotyczące utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

W tym samym artykule wspominanej ustawy wskazano, że za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkody do których doszło w związku:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Gdzie wykupić ubezpieczenie OC?

Kierowcy mają dowolność przy wyborze oferty ubezpieczenia OC pojazdu, z której będą chcieli skorzystać. Ustawa nie narzuca odgórnie, do którego towarzystwa ubezpieczeniowego się udać, aby podpisać stosowną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla swojego samochodu.

Jednocześnie sami ubezpieczyciele zobowiązani są na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych do oferowania polis OC komunikacyjnych z takim samym zakresem ochrony ubezpieczeniowej i z tymi samymi minimalnymi sumami gwarancyjnymi. Warto podkreślić przy tym, że oferty polis OC mogą różnić się w sposób znaczący ceną, tj. wysokością rocznej składki uiszczanej w zamian za ochronę ubezpieczeniową.

Nowa wysokość sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC

W 2019 roku w związku z przyjętym przez Radę Ministrów projektem z 18 września 2018 roku wzrosły minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym OC komunikacyjnym. Aktualnie wynoszą one:

 • 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych,
 • 1,05 mln euro w przypadku szkód majątkowych.

W obu przypadkach chodzi tu o wartość maksymalnego odszkodowania w przypadku jednego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Nie są to więc kwoty, które mogą być wypłacone jednemu z poszkodowanych.

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego OC zależna jest od skali szkody i stopnia uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczyciele niestety często zaniżają wypłacane kwoty z polisy OC dla poszkodowanych, ale w takiej sytuacji można skorzystać z programu dopłat do odszkodowań Polisa Plus, prowadzonego przez Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych. Firma ta pomaga osobom, które otrzymały zbyt niskie odszkodowanie m.in. z OC sprawcy wypadku. Niewykluczone, że dzięki takiej interwencji otrzymają należną im dopłatę.

Czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia

Skoro każda polisa OC ma ten sam zakres i te same sumy gwarancyjne, na jej cenę wpływają inne czynniki. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może samodzielnie opracować system wyliczania składek dla klientów za ubezpieczenie pojazdu. Najczęściej na wysokość składki wpływają takie czynniki, jak:

 • wysokość wypracowanych zniżek przyznawanych za bezszkodową jazdę;
 • wiek właściciela pojazdu;
 • doświadczenie w kierowaniu pojazdem (tj. jak długo klient ma prawo jazdy);
 • model, marka i pojemność silnika pojazdu;
 • wiek pojazdu;
 • miejsce zamieszkania właściciela i głównego użytkownika samochodu;
 • stan cywilny kierowcy.

Najczęściej najdroższe ubezpieczenia OC stają się udziałem kierowców młodych, w wieku do 26 lat, którzy od niedawna mają prawo jazdy i jednocześnie ubezpieczają szybkie, nowe auta o dużej pojemności silnika, w dużych miastach, w których ryzyko kolizji jest większe niż na terenach wiejskich.

Obowiązkowe komunikacyjne OC

Komunikacyjna polisa OC jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Każdy ubezpieczyciel zapewnić musi dokładnie taką samą ochronę – wysokość minimalnych sum gwarancyjnych jest ustalona w ustawie. Nawet jeden dzień przerwy w ochronie ubezpieczeniowej wiążę się z możliwością nałożenia wysokich kar przez UFG.

Leave A Comment