Jak rozliczyć podatek od darowizny samochodu?

W polskim prawie umowy darowizny regulowane są przez Kodeks cywilny, który nakłada obowiązek zapłacenia podatku od otrzymanego bezpłatnie samochodu. Każdy może być uczestnikiem umowy darowizny, ale nie każdy musi zapłacić podatek, osoby z I grupy podatkowej są zwolnione z podatku od darowizny.

Kto jest objęty podatkiem od darowizny samochodu?

W przypadku podatku od darowizny główną sprawę odgrywa pokrewieństwo z darczyńcą. Jeżeli pokrewieństwo jest bliskie, można ubiegać się o zwolnienie od takiego podatku, jeżeli jest odwrotnie podatek musi zostać uregulowany.

Kodeks cywilny uwzględnia trzy grupy podatkowe powiązane ze stopniem pokrewieństwa:

Pierwsza grupa podatkowa to:

 • Małżonek
 • Zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • Wstępni (rodzice darczyńcy)
 • Pasierb
 • Zięć
 • Synowa
 • Rodzeństwo
 • Ojczym
 • Macocha
 • Teściowa.

Druga grupa podatkowa:

 • Zstępni rodzeństwa (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • Rodzeństwo rodziców
 • Zstępni (dzieci i małżonkowie pasierbów)
 • Małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków
 • Małżonkowie rodzeństwa
 • Małżonkowie innych zstępnych.

Trzecia grupa podatkowa:

 • Osoby, które są ze sobą niespokrewnione.

Polskie prawo ustala wysokość kwoty darowizny zwolnionej od podatku. W przypadku darowizny samochodu lub jego części, występują takie kwoty wolne od podatku jak:

 • Obdarowany z I grupy podatkowej: 9637 złotych
 • Obdarowany z II grupy podatkowej: 7276 złotych
 • Obdarowany III grupy podatkowej: 4902 złote.

Osoby z pierwszej grupy podatkowej muszą pamiętać, że zwolnienie ich od podatku pociąga za sobą konieczność złożenia w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 (w ciągu 6 miesięcy), jest to zgłoszenie nabycia darowizny. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku urząd skarbowy sam upomni się o uregulowanie podatku od darowizny samochodu (20%).

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek od darowizny samochodu?

Tak jak już wspomniano wyżej, osoby blisko spokrewnione z darczyńcą (I grupa podatkowa) nie będą musiały płacić podatku od darowizny samochodu, jeżeli w ciągu pół roku od jej nabycia zgłoszą to do naczelnika US.

W przypadku pierwszej grupy (nie złożenie w US formularza SD-Z2) wysokość podatku od darowizny samochodu jest obliczana:

 • Od kwoty 10 278 złotych trzeba zapłacić 3 % podatku. Jeżeli wystąpi nadwyżka (do 20556 złotych) trzeba zapłacić 5% a 7% od kwoty wyższej niż 20 556 złotych.

Dla osób zaliczanych do II grupy podatek oblicza się w następujący sposób:

 • Od kwoty 10 278 złotych trzeba zapłacić podatek od darowizny samochodu w wysokości 7 %. Jeżeli wystąpi nadwyżka stanowiąca dwukrotność wymienionej kwoty obdarowany będzie musiał uiścić podatek od darowizny w wysokości 9 %. Natomiast nadwyżka wynosząca więcej niż 20556 złotych skutkuje podatkiem od darowizny samochodu w wysokości 12 %. Natomiast osoby obdarowane z grupy III płacą najwyższe podatki i mogą wynosić one 12%, 16%, 20%.

Podstawa do rozliczenia podatku od darowizny samochodu

Darczyńca podejmując decyzję o przekazaniu swojej własności w tym wypadku samochodu drugiej osobie w formie darowizny, musi sporządzić umowę darowizny. Taki dokument stanowi podstawę do podjęcia dalszych działań przez osobę obdarowaną. Samochód jest ruchomością, więc umowa nie wymaga aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza, wystarczy forma pisemna.

Najważniejsze, aby umowa w swojej konstrukcji zawierała odpowiednie dane takie jak:

 • Miejsce zawarcia umowy darowizny wraz z datą
 • Dane osobowe darczyńcy i osoby obdarowanej
 • Wszystkie informacje odnośnie samochodu.

Ponadto darczyńca musi potwierdzić, że samochód jest jego własnością, do tego celu konieczne jest oświadczenie tego w umowie. Darczyńca w umowie oświadcza, że dokonuje darowizny pojazdu, a obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje. Kolejny punkt, który musi znaleźć się u umowie darowizny to termin przekazania samochodu. Obydwie strony muszą złożyć podpisy.

Obdarowany zgłasza się z umową darowizny i formularzem SD-Z2 do urzędu skarbowego, urzędnik dokonuje wyceny samochodu, sprawdza dokumentację i potwierdza wykonanie obowiązku podatkowego. Niektóre osoby zastanawiają się, czy umowa darowizny powinna być przez nich ujęta w zeznaniu rocznym PIT. Takiego obowiązku nie ma, PIT jest rozliczeniem niezależnym.

Czy można rozliczyć podatki przez Internet?

W Internecie istnieje wiele usług ułatwiających rozliczenie podatków. Jedną z nich jest platforma PITax.pl umożliwiająca rozliczenie tegorocznych PITów online. Dzięki prostemu i przyjaznemu środowisku rozliczmy nasz PIT.

Leave A Comment