Aktualności
Volkswagen Passat B5 (4 października, 2023 5:48 pm)
Elastyczny kredyt JAK ABONAMENT na samochód (25 września, 2023 5:18 pm)
Leasing sposobem na finansowanie auta do firmy (25 września, 2023 5:11 pm)

BLS – co to takiego?

21 marca 2018
Bez kategorii, Nowości

BLS, czyli bezpośrednia likwidacja szkód, polega na tym, iż wypłatą odszkodowania albo naprawą uszkodzonego na skutek wypadku auta, zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń, w którym osoba poszkodowana zakupiła OC. Następnie, firma występuje do ubezpieczyciela sprawcy szkody i odzyskuje wypłaconą szkodą.

Z założenia, proces likwidacyjny ma przebiegać szybko i sprawnie, a za załatwienie wszelkiego rodzaju formalności odpowiadać ma ubezpieczyciel poszkodowanego. Co ważne – jest to wyłącznie jedna z dostępnych na rynku opcji – w razie wypadku to poszkodowany podejmuje decyzję odnośnie tego, która z firm dokona naprawy uszkodzonego samochodu.

Kto może zyskać na wprowadzeniu bezpośredniej likwidacji szkód?

BLS to rozwiązanie korzystne w szczególności dla tych kierowców, którzy każdego roku wnoszą do Rzecznika Finansowego skargi oraz prośby o interwencję z powodu odmowy wypłaty należnego im po wypadku odszkodowania. Małe towarzystwa ubezpieczeń obawiają się jednak, że wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód jako standardowego, ogólnie obowiązującego rozwiązania może spowodować, że duży firmy zyskają jeszcze większą przewagę na rynku i odbiorą klientów niewielkim ubezpieczycielom. Dużo zależeć będzie jednak od jakości oraz standardu usług oferowanych przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe. Z czasem mogą się one stać równie ważne, co koszty ubezpieczenia OC.

Kiedy nie można skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkód?

BLS, owszem, wiąże się ze sporą liczbą korzyści, tak dla kierowców, jak i ubezpieczycieli, jako że może przyczynić się do poprawy ich wizerunku. Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie jest to rozwiązanie idealne, po które będzie można sięgnąć w każdej sytuacji.

Podstawowe ograniczenia, które stosowane są w towarzystwach, które, nie czekając na oficjalne zalecenia PIU, wprowadziły bezpośrednią likwidację szkód są między innymi:

  • brak szkód na osobach, a jedynie na mieniu,
  • konieczność uczestniczenia w zdarzeniu nie więcej niż dwóch pojazdów,
  • możliwość zgłoszenia szkody tylko do jednego towarzystwa ubezpieczeń,
  • konieczność zajścia zdarzenia na terenie Polski,
  • konieczność działania towarzystwa ubezpieczeń sprawcy na terenie Polski.

Oficjalne ograniczenia, będące obecnie na etapie ustaleń, mogą się nieco różnić od tych wymienionych poniżej. Pewnym jest, że wzorce będą czerpane z krajów, gdzie tego typu likwidacja szkód z polis OC jest stosowana od wielu lat. Zalicza się do nich między innymi Szwajcarię, Austrię, Hiszpanię, Portugalię, Belgię, Francję, Włochy, Grecję, Rosję oraz Kanadę.

Początki tego typu procedur przypadają na koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy to doszło do znaczącego wzrostu ilości samochodów na drogach, a co za tym idzie – większą liczbą wypadków i wiążącymi się z nimi odszkodowaniami. W większości państw, które wprowadziły bezpośrednią likwidację szkód, określono maksymalne wartości szkód, które mogą zostać naprawione przez ubezpieczyciela, u którego zakupiono OC. Po ich przekroczeniu poszkodowany w dalszym ciągu musi kontaktować się z towarzystwem sprawcy.

Ubezpieczenie BLS – na co, poza naprawą, możemy liczyć?

W ramach bezpośredniej likwidacji szkód, liczyć możemy również na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dodatkowych badań technicznych, które, zgodnie z prawem, będą konieczne po dokonaniu naprawy, a także holowaniem i parkowaniem pojazdu na parkingu strzeżonym. W zakresie BLS znajduje się również wynajęcie samochodu zastępczego, który osoba poszkodowana będzie potrzebowała na czas naprawy uszkodzonego auta.

Bezpośrednia likwidacja szkód, a ceny polis

Wprowadzenie powszechnej bezpośredniej likwidacji szkód ma głównie na celu zakończenie, trwającej od wielu lat, wojny cenowej toczącej się między działającymi na rynku ubezpieczycielami. Na jej skutek, bilanse ze sprzedaży polis OC są co roku ujemne, co z kolei przekłada się na niską jakość likwidacji szkód z ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz wzrost skarg kierowanych na towarzystwa. Jak pokazują statystyki, w 2013 roku ponad 50 procent wszystkich zażaleń odnosiło się do polis komunikacyjnych i zanotowano wzrost ich liczby w stosunku do roku poprzedniego o 416. Szczegółowe informacje na temat bezpośredniej likwidacji szkód znaleźć można pod adresem: http://www.zglaszamstluczke.pl/.

Leave A Comment