Skoda 727 – projekt doraźny

20 marca 2012
Bez kategorii, Nowości Skoda

O ile aktywność działu rozwojowego wytwórni SKODA nigdy nie miała konkurencji w tej części Europy, to liczba i zakres równolegle przygotowywanych projektów, pod koniec lat 60. i w całych 70., stanowiły już średnią światową.


Prototyp Skoda 727 z 1972 roku

Prototyp Skoda 727 z 1972 roku

Rozległe prace konstrukcyjne i badawcze, prócz oczywistych korzyści, niosły za sobą i spore niedogodności – głównie w postaci rozbieżności harmonogramów finansowania z rzeczywistym zapotrzebowaniem, zbyt długiego wspierania projektów uznanych za mało perspektywiczne i braku spójnej koncepcji rozwojowej.

Przedłużające się poważnie prace nad pojazdami całkowicie nowej generacji, uświadomiły kierownictwu SKODY konieczność doraźnej modernizacji wytwarzanej rodziny S722, czyli modeli SKODA 100-110. Zmieniające się warunki techniczne europejskich pojazdów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa biernego, oznaczały brak perspektyw eksportowych dla S722, nawet przed najbardziej optymistycznym terminem wprowadzenia na rynek nowych modeli

Widoczny na zdjęciach prototyp S727 powstał w roku 1972 i był konsekwencją tej decyzji. W porównaniu do modeli SKODA 100-110 posiadał wiele innowacji. Po stronie bezpieczeństwa były nimi zbiornik paliwa umieszczony pod tylnymi siedzeniami, deformująca się w zakładany sposób kolumna kierownicy i wzmocniona struktura karoserii.

Ta ostatnia otrzymała całkowicie nowy kształt, znacznie większą powierzchnię przeszkloną, zredukowaną o 1/3 liczbę wytłoczek i kompatybilność z procedurą ostatecznej kompletacji w systemie „gate-line”.

Mimo, że projekt miał być rozwiązaniem doraźnym, w konsekwencji okazał się bezpośrednim przodkiem rodziny S742, czyli popularnych SKÓD 105-130 wytwarzanych aż do roku 1990.

Leave A Comment