Śmieciarka z napędem elektrycznym

5 października 2009
Bez kategorii, Mitsubishi Nowości

Pojazd firmy Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. wyposażony w system akumulatorów samochodowych Mitsubishi Motors Corporation.

Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dostarczy systemy akumulatorowe* montowane w samochodzie elektrycznym nowej generacji (EV) i-MiEV firmie Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. Aktualnie Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. inicjuje ekologiczne zbieranie śmieci za pomocą śmieciarek wyposażonych w całkowicie nowy, zasilany z akumulatorów kompaktor odpadów, wykorzystujący system zasilania opracowany przez Mitsubishi Motors dla samochodu i-MiEV.


Stosowane dotąd kompaktory odpadów w śmieciarkach napędzane są za pomocą silnika spalinowego pojazdu. Oznacza to, że podczas zbierania i wyładunku śmieci silnik musi zawsze pracować, zwiększając poziom hałasu i zanieczyszczenie środowiska.

Szukając ekologicznego rozwiązania, firma Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. przez kilka ostatnich lat pracowała nad stworzeniem elektrycznie zasilanych kompaktorów odpadów, które mogłaby stosować w swych pojazdach. Podczas prac rozwojowych stwierdzono, że system akumulatorowy wykorzystywany w samochodzie MMC i- MiEV spełnia wymagania określone w specyfikacji elektrycznego kompaktora odpadów. W związku z tym podjęto decyzję o zastosowaniu systemu akumulatorowego MMC do zasilania kompaktora odpadów i stworzenia „elektrycznej śmieciarki”.

Rewolucyjna, ekologiczna „śmieciarka elektryczna” charakteryzuje się następującymi cechami:

1. 75 % redukcja emisji CO2 podczas eksploatacji, dzięki wykorzystaniu do napędu kompaktora odpadów energii z akumulatora zamiast silnika spalinowego.

2. Możliwość całkowitej eliminacji hałasu silnika i emisji CO2, dzięki wyłączeniu silnika spalinowego podczas pracy kompaktora.

3. Dzięki prawie całkowitemu wyeliminowaniu hałasu i emisji spalin podczas korzystania z kompaktora, nowa śmieciarka stanowi optymalne rozwiązanie do zbierania śmieci w budynkach, we wczesnych godzinach rannych i późnych wieczornych.

4. Koszt energii elektrycznej do zasilania kompaktora odpadów jest znacznie mniejszy niż koszt używanego zwykle oleju napędowego.

Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. intensywnie wprowadza na rynek coraz bardziej ekologiczne produkty, aby zwiększyć swój udział w staraniach na rzecz ochrony środowiska.

Dla MMC, jest to pierwszy przypadek dostarczenia elementów wykorzystywanych w samochodzie i-MiEV do celów niezwiązanych z Mitsubishi i-MiEV.

* Pakiety akumulatorów produkowane przez Lithium Energy Japan

źródło: Mitsubishi

Leave A Comment