Renault-Nissan wspólnie dla ekologii

10 grudnia 2008
Bez kategorii, Nowości Renault

Rząd Portugalii oraz Alians Renault-Nissan poinformowały o zawarciu kompleksowej umowy partnerskiej, której celem jest stworzenie w Portugalii do roku 2010 systemu transportu indywidualnego o zerowej emisji spalin. Program zakłada wykorzystanie pojazdów z napędem elektrycznym dostarczanych przez Alians oraz rozbudowanej sieci stacji doładowujących, która w ciągu najbliższych trzech lat powinna objąć swoim zasięgiem całe terytorium kraju.


Pojazdy z napędem elektrycznym, sieć stacji doładowania akumulatorów i system zachęt wchodzą w skład rozwiązania, mającego na celu stworzenie systemu transportu indywidualnego o zerowej emisji spalin, którym w najbliższych latach będzie dysponowała Portugalia.

W lipcu br. Portugalia, jako pierwszy kraj europejski, zawarła umowę partnerską bezpośrednio z Aliansem Renault-Nissan, która ma na celu zbadanie możliwości wprowadzenia systemu transportu indywidualnego o zerowej emisji spalin. Inicjatywę tę podjęto z myślą o reakcji na współczesne problemy, jak globalne ocieplenie, uzależnienie od importu ropy naftowej, czy konieczność prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie środków transportu o zerowej emisji. Po czterech miesiącach rozmów i analiz Portugalia stała się pierwszym europejskim krajem, który podpisał z Aliansem końcową umowę w zakresie wdrażania programu dotyczącego systemu transportu indywidualnego o zerowej emisji.

Program zakłada stworzenie 1300 stacji doładowania akumulatorów, które powinny zostać uruchomione do końca 2011 roku, z czego 310 powinno być gotowych już w roku 2010.

Portugalia podejmie też szereg kroków mających na celu stworzenie systemu zachęt dla podmiotów decydujących się na zakup samochodu z napędem elektrycznym. Będą to między innymi ulgi podatkowe przyznawane osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. System zachęt podatkowych, który ma wejść w życie w roku 2010, zostanie utrzymany przez co najmniej następnych pięć lat. Rząd portugalski zadeklarował, że poczynając od 2011 roku, wprowadzi wymóg, zgodnie z którym 20% pojazdów nabywanych przez instytucje publiczne będą stanowiły samochody o zerowej emisji.

Analizowane są także inne rozwiązania, m.in.: ulgi w opłatach za parkowanie, ułatwienia w dostępie do centrów miast, dopłaty przy zakupie auta, itp. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do klientów indywidualnych i obejmujące np. pokazy pojazdów elektrycznych rozpoczną się w 2010 roku.

Informacja o wspomnianych działaniach została ogłoszona podczas wystawy Portugal Tecnológico 2008 w Lizbonie, która jest jedną z najważniejszych krajowych imprez poświęconych nowym technologiom, organizowaną pod patronatem portugalskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji. W ciągu 6 dni trwania wystawy prezentowany był opracowany przez Nissana model Cube Denki (denki TP po japońsku elektryczny). W tym koncepcyjnym pojeździe zastosowane zostały takie same akumulatory litowo-jonowe, jakie będą montowane w nowych samochodach elektrycznych marki Nissan.

Portugalia jest liderem w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Kolejnym krokiem będzie uczynienie z Portugalii pioniera w dziedzinie systemów transportu indywidualnego o zerowej emisji. Pojazdy elektryczne zapewniają niezwykle istotne korzyści naszemu społeczeństwu z uwagi na fakt, że przyczyniają się do zmniejszania importu ropy naftowej, poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, ograniczania emisji CO2 oraz stanowią niezawodne i pewne rozwiązanie dla realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie środków indywidualnego transportu o zerowej emisji – powiedział José Sócrates, premier Portugalii.

źródło: Renault / Moto Target

Leave A Comment