Porsche zwiększa swoje udziały w VW

22 września 2008
Bez kategorii, Nowości Porsche

Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, dokonało we wtorek, 16 września, nabycia kolejnych 4,89 procent akcji zwykłych Volkswagena. Udział Porsche w spółce producenta samochodów z Wolfsburga wynosi tym samym łącznie 35,41 procent akcji upoważnionych do głosu.


Ten krok gwarantuje Porsche długotrwałą większość w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VW. „Naszym celem pozostaje nadal zwiększenie udziału w Volkswagenie do ponad 50 procent. Dzisiejszy krok jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia zakładanego celu” – powiedział Prezes Zarządu Porsche Dr. Wendelin Wiedeking. I dorzucił: „Cieszymy się na kontynuację i pogłębienie owocnej współpracy z Zarządem Volkswagena i mamy nadzieję na szybkie rozwiązanie konfliktu między organami reprezentującymi pracowników Porsche i VW.”

Wraz z przekroczeniem 35 procent głosów Porsche uzyskało faktyczną kontrolę nad koncernem z Wolfsburga. W ten sposób przedstawiciele pracowników Volkswagena wejdą do Rady Zakładowej Porsche SE i do Rady Nadzorczej Porsche SE. Rada Zakładowa Porsche SE zostanie poinformowana o zwiększeniu udziału i wezwana do ukonstytuowania się na nowo. Dr Wiedeking wyraża nadzieję, że współpraca między przedstawicielami pracowników Porsche i Volkswagena w obu gremiach – Radzie Zakładowej i Radzie Nadzorczej – pogłębi wzajemne zrozumienie i pozwoli na konstruktywną, zorientowaną na przyszłość koegzystencję.

Ze względu na nowe stosunki udziałów Porsche jest ustawowo zobowiązane do złożenia formalnej, obowiązkowej oferty kupna spółki – córki VW – Audi AG, Ingolstadt. Odpowiednie dokumenty ofertowe muszą być złożone w ciągu najbliższych czterech tygodni w Federalnym Urzędzie Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) i po ich zatwierdzeniu zostaną umieszczone na stronie internetowej Porsche SE (http://www.Porsche-SE.com).

Formalności te są nałożonym przez ustawy obowiązkiem i w żaden sposób nie naruszają zamiarów i planów Porsche. Dr. Wiedeking wyjaśnia: „Uważamy Audi za integralną część koncernu Volkswagen i nie mamy żadnego interesu w tym, aby wyłączać to przedsiębiorstwo z grupy firm należących do koncernu.”

W związku z tym Porsche zaoferuje za akcje tylko ustawowo określoną cenę minimalną. Wynosi ona około 487 euro za jedną akcję Audi. Volkswagen oświadczył, że nie przyjmie oferty na swoje 99,14 procent akcji. Praktycznie pozostanie wtedy złożenie obowiązkowej oferty kupna na 0,86%, czyli około 370.000 sztuk akcji będących w rozproszonym posiadaniu. Na podstawie kursu zamknięcia z ubiegłego poniedziałku przedstawiają one wartość około 170 milionów euro. Porsche nie ma zamiaru nabywać akcji Audi poza obowiązkową ofertą.

Rada Nadzorcza Porsche SE wyraziła 3 marca 2008 roku zgodę na podwyższeniu udziałów w VW do ponad 50 procent. Po decyzji tej zainicjowano wszystkie kroki wymagane przez prawo kartelowe i organy nadzorcze w związku z zamiarem uzyskania większości w koncernie Volkswagen. Po rozmowach z Komisją Europejską Porsche rozszerzyło swój wniosek w europejskich władzach kartelowych o umowy nabycia 4,89 procent akcji zwykłych VW. Akcje te zostały przekazane 16 września. Porsche liczy, że trwające jeszcze procedury związane z prawem kartelowym i organami nadzoru zostaną zakończone w najbliższych tygodnia. Dalsze podwyższenie udziału w Volkswagenie ma nastąpić w nadchodzących miesiącach.

źródło: Porsche

Leave A Comment