Aktualności

Zmiana polityki cenowej Audi

8 sierpnia 2008
Bez kategorii, Audi Nowości

Sukces rynkowy marki Audi opiera się na zaufaniu klientów, jakim obdarzają oni samochody z czterema pierścieniami na masce.


Zaufanie to rodzi się przede wszystkim z satysfakcji w codziennym użytkowaniu pojazdu, nowoczesnej stylistyki modeli, stosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych, dynamicznych jednostek napędowych oraz wysokiej wartości odsprzedaży. Ta ostatnia cecha związana jest w głównej mierze ze stabilną polityką handlową koncernu z Ingolstad. Marka Audi nie odniosła by jednak w ostatnich kilkunastu latach tak spektakularnego sukcesu, gdyby nie reagowała na zmiany zachodzące na rynku i nowe oczekiwania klientów. W każdej gospodarce, obok takich zjawisk jak cykle koniunktury, skłonności do inwestowania czy fluktuacje nastrojów konsumentów, występują wahania kursów walut, które często wpływają na warunki realizacji transakcji kupna-sprzedaży. W Polsce, szczególnie w ostatnich miesiącach, nastąpiło znaczne wzmocnienie krajowej waluty. Skutkuje to wzrostem atrakcyjności towarów importowanych. Uwzględniając taką sytuację Audi, postanowiło zachowując niezmienione ceny cennikowe, wprowadzić do swojej polityki handlowej miesięczny wskaźnik korekty kursowej cen. Ogłaszana, na początku każdego miesiąca, wartość będzie uwzględniana przy naliczaniu cen sprzedaży
samochodów klientowi. Zaowocuje to przede wszystkich obniżeniem ostatecznej kwoty do zapłaty dla klientów i odda rzeczywistą wartość zmian kursu Euro, a więc waluty jaka obowiązuje w siedzibie producenta samochodów Audi.

W sierpniu wskaźnik korekty kursowej wynosi 12%. Oznacza, to że każdy klient, który kupi w tym miesiącu samochód w Autoryzowanym Salonie Sprzedaży Audi zapłaci cenę o 12 % niższą od ceny cennikowej. Powstała w ten sposób cena stanowi podstawę do skorzystania z ewentualnych promocji, które okresowo są przygotowywane dla niektórych modeli.

źródło: Audi / Moto Target

Leave A Comment