Nieetyczna reklama Fiata 500

11 czerwca 2008
Bez kategorii, Fiat Nowości

Rada Reklamy przychyliła się do skarg zarzucających spotowi telewizyjnemu Fiata 500 wykorzystanie ważnych wydarzeń, postaci i miejsc historycznych do celów komercyjnych, uznając go za sprzeczny z dobrymi obyczajami.


Rada Reklamy oceniła, że reklama Fiata 500 jest sprzeczna z dobrymi obyczajami z uwagi na wykorzystanie ważnych wydarzeń – zwłaszcza tragicznych, np. Powstania Warszawskiego i śmierci Jana Pawła II, a także postaci i miejsc z historii Polski do celów komercyjnych. Nie pomogły tłumaczenia agencji reklamowej, według której wydarzenia historyczne przedstawione w spocie miały na celu pokazanie jak w ostatnich latach zmieniał się klimat polityczno-gospodarczy w Polsce. Rada uznała, że zawłaszczanie do prowadzenia kampanii wizerunkowej firmy lub reklamy produktu, symboli wydarzeń i postaci najważniejszych w życiu Polaków jest działaniem nieetycznym. Natomiast regulator rynku reklamowego nie miał zastrzeżeń do przedstawionych przez Fiata pisemne zgód wszystkich osób występujących w spocie reklamowym.

źródło: Wirtualne Media / Moto Target

Leave A Comment