Koncern Porsche nadal na dobrej drodze

1 kwietnia 2008
Bez kategorii, Nowości Porsche

Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, nadal pozostaje na dobrej drodze. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrachunkowego 2007/08 (1 sierpnia 2007 do 31 stycznia 2008) koncern uzyskał wynik finansowy brutto 1,658 mld euro.


W analogicznym okresie poprzedniego roku wynik ten wynosił 1,341 mld euro. Wartość ta obejmuje także procentowe wyniki VW za czwarty kwartał 2006 roku, wynoszące 272 miliony euro i jest skorygowana o jednorazowy efekt z przeszacowania udziału VW, które spowodowało dopisanie 521 milionów euro. Obliczony na porównywalnej podstawie wynik netto podwyższył się z 0,897 mld euro w roku ubiegłym do 1,295 mld w analizowanym okresie.

Wynik z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem wzrósł odpowiednio do wzrostu obrotów i sprzedaży. Obrót zwiększył się o 14 procent do 3,49 miliarda euro (rok wcześniej: 3,07), a sprzedaż do 46.736 samochodów (39.265). Wpływ na te sukcesy miało zarówno rozszerzenie sieci dealerów, szczególnie na nowych rynkach, jak i zwiększona atrakcyjność palety produktów Porsche. Wprowadzone w relacjonowanym okresie modele cieszących się wielką popularnością serii samochodów sportowych 911, 911 Turbo Cabriolet i 911 GT2 spotkały się z doskonałym przyjęciem klientów na całym świecie. Wyjątkowo sportowe Cayenne GTS, zaprezentowane przez Porsche na IAA 2007 we Frankfurcie, stanowi bardzo udane uzupełnienie serii Cayenne.

W analizowanym okresie zaznaczyły się jednak ponownie wpływy czynników nadzwyczajnych, przede wszystkim jednak wynik z transakcji zabezpieczających kurs walut w związku z nabyciem udziałów VW. Wzrósł on z 791 milionów euro do 850 milionów. Przypadający na Porsche wynik finansowy Volkswagena wyniósł – odpowiednio do 22-procentowego udziału w podstawowym kapitale akcyjnym – 484 miliony euro. Rok wcześniej wynosił on 275 milionów euro. Dane z ubiegłego roku zostały zrewidowane i uzupełnione o procentowy wynik VW za czwarty kwartał 2006 roku w celu zapewnienia porównywalności wartości.

źródło: Porsche / Mototarget

Leave A Comment