Nowy Dyrektor Sprzedaży i Marketingu BMW AG

20 marca 2008
Bez kategorii, BMW Nowości

Rada Nadzorcza BMW AG mianowała Iana Robertsona (l. 49) na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu ze skutkiem natychmiastowym.


Pan Robertson pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Rolls-Royce Motor Cars Ltd od lutego 2005 r. i pozostanie na tym stanowisku w brytyjskiej filii BMW AG w Goodwood do czasu ogłoszenia nazwiska jego następcy. Przed ogłoszeniem nominacji Robertsona Rada Nadzorcza BMW AG przychyliła się do prośby Stefana Krause (l. 45) o zwolnienie go ze stanowiska Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu. Podczas dwudziestu lat pracy zawodowej w BMB AG Krause pełnił wiele funkcji o znaczeniu międzynarodowym. Rada Nadzorcza i Zarząd firmy z wielkim żalem przyjęły rezygnację Krauze i wyraziły swoje podziękowania za jego wkład na rzecz rozwoju firmy w ostatnich latach.

Norbert Reithofer, prezes Zarządu firmy BMW AG, powiedział: „Szanujemy decyzję pana Krause dotyczącą wcześniejszego rozwiązania umowy i podjęcia nowych wyzwań poza BMW AG. W imieniu całego zarządu chciałbym podziękować mu za jego zaangażowanie i życzyć mu wszystkiego dobrego w wykonywaniu nowych obowiązków”. W odniesieniu do następcy Krause, dr Reithofer dodał: „Cieszę się, że naszą organizacją Sprzedaży i Marketingu zarządzać będzie osoba o międzynarodowym doświadczeniu i wiedzy obejmującej wszelkie możliwe dziedziny przemysłu motoryzacyjnego.”

Pod koniec corocznego Walnego Zgromadzenia planowanego na 8 maja rezygnację złoży dwóch członków Rady Nadzorczej firmy, Arthur L. Kelly i dr Hans-Dietrich Winkhaus, w związku z osiągnięciem granicy wiekowej ustalonej dla członków Rady Nadzorczej. Radę Nadzorczą opuści również Heinz-Joachim Neubürger, rozpoczynający karierę w KKR.

Zgodnie z rekomendacją Komitetu nominacyjnego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza zaproponuje na te stanowiska trzech nowych kandydatów: prof. dr nauk politycznych Renate Köcher, dyrektora zarządzającego instytutu Allensbach Institut für Demoskopie, prof. dr nauk przyrodniczych Reinhard Hüttl, dyrektorora GeoForschungsZentrums w Poczdamie oraz dr prawa Karl-Ludwig Kley, Prezesa Zarządu firmy Merck KGaA.

Konrad Gottinger zrzekł się mandatu członka Rady Nadzorczej w lutym tego roku. Rada Nadzorcza, Zarząd i Rada Ogólnozakładowa ma zamiar zaproponować Marię Schmidt na to stanowisko. Kandydatura Schmidt, będącej członkiem Rady Zakładowej zakładów w Dingolfing, zostanie poddana pod głosowanie na następnym posiedzeniu.

źródło: BMW / Mototarget

Leave A Comment