Aktualności

Skoda wirtualnie

7 lutego 2008
Bez kategorii, Nowości Skoda

Nowy, większy o 70% Dział Rozwoju Technicznego ŠSkoda Auto, powstaje właśnie w Mladaá Boleslaw, kosztem 38 milionów euro. Zwiększy to jeszcze bardziej możliwości trzeciego co do wielkości, globalnego ośrodka rozwojowego Grupy Volkswagen.

Warto wiedzieć, że eksperci z Działu Rozwoju Technicznego już od 1999 roku, nie tylko pracują przy realnie istniejących modelach oraz prototypach, ale i posługują się również wirtualnymi obrazami 3D. W 2004 roku do eksploatacji oddano nową pracownię rzeczywistości wirtualnej, która umożliwia realizację w pełni rozwiniętych prezentacji rzeczywistych i wirtualnych modeli. Dzięki niej projektanci, inżynierowie oraz kierownicy działów mają możliwość poprawy bieżącej kontroli nad nowymi modelami w obrębie całego procesu prac nad ich rozwojem.


EKSPANSJA DZIAŁU ROZWOJU TECHNICZNEGO
Dział Rozwoju Technicznego firmy Škoda Auto podlega aktualnie znaczącej rozbudowie. Nowo wzniesione obiekty to inwestycja o wartości 38 milionów euro, a całkowita powierzchnia terenów Działu Rozwoju Technicznego zostanie zwiększona o około 70%. W jejgo obrębie pracę znajdą dziesiątki nowych inżynierów z dziedziny mechaniki oraz elektryki i specjalistów do spraw rozwoju, których celem będzie zapewnienie wszelkich niezbędnych działań badawczych oraz rozwojowych, nie tylko na potrzeby marki Škoda, lecz również na potrzeby całej grupy Volkswagen. Prace budowlane zakończą się przed upływem 2008 roku, natomiast całość obiektów, po ich zaopatrzeniu w odpowiednie technologie, zostanie oddana do pełnej eksploatacji w połowie roku 2009. Biura, laboratoria oraz warsztaty, zlokalizowane zostaną w nowym centrum technologicznym, gdzie prowadzone będą działania związane z rozwojem elektryki oraz elektroniki aut, rozwojem silników oraz podwozi, jak również z prowadzeniem testów, m. in. między innymi: akustycznych, poziomu hałasu, specjalnych symulacyjnych testów słonecznych, testów z zakresu komór klimatycznych oraz tuneli świetlnych itp.

Dział Rozwoju Technicznego firmy Škoda to aktualnie trzeci co do wielkości obiekt związany z działaniami rozwojowymi w obrębie grupy Volkswagen. Jego wzrastające możliwości, w jeszcze większym stopniu wzmocnią kompetencje firmy Škoda w zakresie rozwoju, które na przestrzeni kilku minionych lat znalazły potwierdzenie w wielu nowo wprowadzanych modelach. Będą tym samym wspierać markę w kontynuacji jej rozległej, ponad stuletniej tradycji rozwoju oraz konstrukcji aut na terenie Czech.

OPRZYRZĄDOWANIE
Pracownia rzeczywistości wirtualnej Działu Rozwoju Technicznego Škoda Auto wykorzystuje dwa typy projekcji. Pierwszy to projekcja szerokokątna o wymiarach 6,5 m x 1,8 m, umożliwiająca wyświetlanie obrazów modeli w skali naturalnej. Jej oprzyrządowanie stanowią trzy pary projektorów LCD o wysokiej rozdzielczości oraz jasności wyjściowej. Każda para wykorzystuje filtry polaryzacyjne, by stworzyć wrażenie przestrzeni.

Drugi typ projekcji, zwany Wirtualną Jaskinią, stosowany jest od 2006 roku i zapewnia doskonały odbiór 3D. Wykorzystuje on sześcienne pomieszczenie (o krawędzi długości 2,2 m) wraz z projekcją czterościenną (ściany boczne, ściana przednia oraz podłoga), posługując się w tym celu ośmioma projektorami CRT. Interakcję uzyskuje się dzięki opartemu na działaniu sześciu kamer śledzeniu optycznemu, które odwzorowuje położenie obserwatora w przestrzeni.

Samo serce pracowni rzeczywistości wirtualnej stanowi klaster komputerów osobistychPC. Jego część graficzna, złożona z 8 urządzeń PC PC, wykorzystywana jest na potrzeby konwencjonalnych procesów związanych z wyświetlana sceną. Część obliczeniowa jest przeznaczona specjalnie na potrzeby śledzenia promieni świetlnych – umożliwia obliczanie oraz wyświetlanie w czasie rzeczywistym zachowania światła (jego załamania, odbicia, a także pojawiających się cieni), co prowadzi do zwiększenia realizmu ocenianych modeli.

RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
Rzeczywistość wirtualna stosowana jest w Dziale Rozwoju Technicznego głównie jako element procesu rozciągającego się od projektu po konstrukcję. Do wybranych zalet prezentacji 3D, w porównaniu z zastosowaniem modeli fizycznych, należy możliwość zademonstrowania rozmaitych wersji wyposażenia (odbiorników radiowych, systemów nawigacji, kolorów wnętrza), porównania różnych rozwiązań dla poszczególnych problemów oraz zaprezentowania modyfikacji związanych z wadami wykrytymi na wcześniejszych etapach prac rozwojowych. A wszystko to odbywa się w tempie znacznie szybszym, niż byłoby to możliwe w przypadku modeli fizycznych, ze względu na czas, jakiego wymaga ich konstrukcja.

Ergonomika wnętrza poddawana jest badaniom w sali projekcyjnej o nazwie Wirtualna Jaskinia. Pomieszczenie to wykorzystywane jest jako wirtualna kabina pilota, tzn. model wnętrza auta, w którym możliwe jest zajęcie miejsca w prawdziwym fotelu samochodowym, doświadczenie wrażeń związanych z przestrzenią wnętrza, jak również przetestowanie ergonomii elementów sterujących, a nawet widoku, jaki roztacza się z wnętrza samochodu. Zastosowany system śledzi ruchy palców obu dłoni, kontrolując na bieżąco ich położenie, poprzez bieżącą kontrolę położenia opuszków palców obu dłoni, co ma na celu zwiększenie precyzji.

Wirtualna Jaskinia może również zostać wykorzystana na potrzeby symulacji montażu poszczególnych elementów lub części samochodu. Możliwe jest na przykład przyjrzenie się komorze silnika, celem zbadania, czy możliwy jest w niej montaż wszelkich niezbędnych części, a jeśli tak, to jaka jest optymalna trajektoria ich montażu. Wirtualna Jaskinia umożliwia zajrzenie pod pokrywę silnika, wzięcie w dłonie odpowiedniej części w rzeczywistości wirtualnej, a następnie podjęcie próby jej montażu w odpowiednim miejscu. Ruch zostaje wstrzymany, jeżeli miała miejsce jakakolwiek kolizja, co sygnalizuje zmiana barwy miejsca styku i sygnał akustyczny.

Technologie związane z rzeczywistością wirtualną to obszar podlegający ciągłemu rozwojowi. Firma Škoda Auto uważnie przygląda się nowym trendom, a także z powodzeniem wdraża w praktyce nowe odkrycia.

źródło: Skoda / Moto Target

Leave A Comment