BMW Polska dba o potrzebujących uczniów

19 lutego 2008
Bez kategorii, BMW Nowości

Już drugi rok BMW Polska współpracuje z Fundacją Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej, biorąc udział w programie HOT-MEAL-A-DAY. W 2007 roku dzięki pomocy koncernu, potrzebujący uczniowie otrzymali 10.000 gorących posiłków.


Całkowita suma, jaką w 2007 roku przeznaczyły firmy na Fundację Korporacyjnej Odpowiedzialności (Foundation for Corporate Social Responsibility), przekroczyła 1 milion 388 tysięcy złotych. To aż o 41% więcej niż w roku poprzednim.

Dzięki zeszłorocznym dotacjom Fundacja zapewniła pół miliona gorących posiłków dla ponad 2,5 tysiąca uczniów w 14 szkołach objętych programem korporacyjnej pomocy. Na początku zeszłego roku, rozpoczynając współpracę z Fundacją, firma BMW Polska wyszła z inicjatywą aby do każdej faktury wystawionej przez Autoryzowany Serwis BMW doliczane było 5 zł. Ta drobna suma wystarcza na dwa ciepłe posiłki dla głodnego dziecka. Do programu przystąpili wszyscy dealerzy BMW w całym kraju. Każdy klient ma możliwość wyboru faktury bez dotacji, jeśli nie zgodzi się wesprzeć Fundacji. W momencie zarachowania faktury, kwota automatycznie jest przekierowywana na osobne konto, a pod koniec każdego miesiąca BMW Polska robi przelew na konto Fundacji finansującej gorące posiłki.

Program HOT-MEAL-A-DAY, obejmuje dotknięte największym ubóstwem województwo zachodniopomorskie. Fundacja Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej ( Foundation for Corporate Social Responsibility) zachęca zarówno niewielkie firmy jak i potężne korporacje do mądrego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Firmy będące członkami Fundacji zobowiązane są do etycznego postępowania w biznesie, respektowania praw innych i dbania o środowisko, nie tylko o własny interes. Obowiązkowo pomagają tym, którzy są w potrzebie. Każdego dnia dzięki Fundacji ponad 2 tysiące dzieci z północno-zachodniej Polski dostaje ciepły posiłek i szklankę mleka.

źródło: BMW / Mototarget

Leave A Comment