Skoda przeprowadza badania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

29 stycznia 2008
Bez kategorii, Nowości Skoda

We współpracy z czeską policją, strażą oraz innymi agendami, Škoda Auto przeprowadza nowe badanie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem projektu jest ustalenie sposobu zachowania się pojazdów w czasie wypadków drogowych, a następnie wykorzystanie wniosków na potrzeby dalszego ulepszenia opracowywanych pojazdów.


W Polsce o poprawę bezpieczeństwa dba Szkoła Auto, założona przez Skodę Auto Polska SA w 2004 roku i będąca partnerem lidera w zakresie szkoleń – ADAC Fahrsicherheitszentrum. W 2007 roku Szkoła Auto podjęła współpracę z firmą Pentor, dotyczącą badań na temat bezpieczeństwa polskich dróg i będzie w bieżącym roku co miesiąc publikować raport przedstawiający ich wyniki.

Specjalnie wyznaczony zespół badawczy, złożony z pracowników Działu Rozwoju Technicznego firmy Škoda Auto oraz ekspertów licznych innych instytucji, zamierza przeanalizować rzeczywiste wypadki drogowe z udziałem seryjnych pojazdów marki Škoda. Szczególna uwaga poświęcona zostanie przypadkom uruchomienia poduszki powietrznej, uszkodzenia ciała oraz kolizji z udziałem rowerzystów i pieszych. Późniejsza analiza obejmować ma trzy kluczowe elementy: techniczny (uszkodzenie pojazdu oraz zachowanie się pojazdu w konkretnej kolizji), medyczny (uszkodzenia ciała oraz możliwości ich minimalizacji) oraz psychologiczny (przyczynę wypadku). Wraz z informacjami uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia standardowych testów zderzeniowych, wnioski płynące z opisywanego powyżej badania mają zostać wykorzystane na potrzeby dalszego ulepszenia czynnego oraz biernego bezpieczeństwa istniejących, jak również aktualnie projektowanych pojazdów. Realizacja projektu oparta jest na ogromnym doświadczeniu oraz metodach stosowanych przez takie firmy, jak VW oraz Audi, które podobne badania prowadzą na niemieckich drogach już od kilku lat.


Dr Eckhard Scholz, Członek Zarządu firmy Škoda Auto odpowiedzialny za rozwój technologiczny, skomentował to w sposób następujący: „Powodem, dla którego przyglądamy się rzeczywistym wypadkom, jest fakt, iż naszym celem jest uniknięcie w przyszłości możliwie jak największej liczby podobnych sytuacji, a jeśli mimo wszystko miałyby one jednak wystąpić – zminimalizowanie ich konsekwencji. Ponieważ większość wypadków powodowana jest niestety przez błąd ludzki, pragniemy również wesprzeć odpowiednie działania naprawcze, tj. zastosować środki zapobiegawcze, wyjaśnić, co faktycznie dzieje się w momencie nastąpienia wypadku, jak ważne jest stosowanie pasów bezpieczeństwa oraz mocowanie wszelkich przewożonych w pojeździe ładunków, a także podkreślić rolę prędkości, z jaką porusza się pojazd, czasu reakcji kierowcy oraz zachowywania bezpiecznej odległości. Pragniemy poszukać dodatkowych możliwości zapewnienia skuteczniejszej eliminacji konsekwencji wypadku przez sam pojazd. Dlatego właśnie przyglądamy się zachowaniu pojazdów zarówno w przypadku standardowych testów zderzeniowych, jak i w sytuacji rzeczywistych wypadków.”

Zespół zajmujący się opisywanym badaniem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym otrzyma bezpośrednio od policji raporty z wypadków, pod warunkiem, że odpowiedni funkcjonariusze pewni będą, iż spełnione zostały wymienione wcześniej kryteria. Ponadto 15 stycznia 2008 pod numerem 800 634 639 (800 Wypadki) uruchomiona została darmowa linia telefoniczna. Jeśli będzie to możliwe oraz da się uzgodnić z odpowiednim wydziałem czeskiej policji, zespół zajmujący się badaniem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym uzyska możliwość udania się na miejsce faktycznego wypadku specjalnie przerobionymi samochodami marki Škoda Octavia Scout, zaopatrzonymi w odpowiednią dokumentację oraz technologię pomiarową. W przypadku, gdy pozwolą na to okoliczności, wymienieni powyżej specjaliści będą mogli zgromadzić dane opisujące miejsce wypadku, panujące warunki, uczestniczące w wypadku pojazdy wraz z ich parametrami technicznymi, powstałe zniszczenia oraz uszkodzenia ciała, jeśli takowe miały miejsce, a wszystko to bezpośrednio na miejscu konkretnego zdarzenia.


Martin Jahn, Członek Zarządu firmy Škoda Auto odpowiedzialny za obszar zasobów ludzkich, stwierdza: „Nie bylibyśmy w stanie zrealizować niniejszego projektu bez wszechstronnego wsparcia ze strony odpowiednich agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Transportu oraz Zdrowia, a w szczególności bez bliskiej współpracy z czeską policją, Państwową Strażą Pożarną oraz BESIP (czeską agendą ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Jeśli wziąć pod uwagę wysoki udział pojazdów marki Škoda w krajowym rynku samochodów, nie będzie przesadą stwierdzenie, że niemalże co drugie auto na czeskich drogach to Škoda, co też jest jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się zainicjować opisywany tutaj projekt. Jesteśmy przekonani, że omawiane badanie przyczyni się do zapewnienia większego bezpieczeństwa na naszych drogach”.

Badania wśród polskich kierowców, przeprowadzone na zlecenie Szkoły Auto przez Pentor na reprezentatywnej grupie kierowców, doprowadziły do bardzo ciekawych wniosków. Niezwykle wysoko oceniamy swoje własne umiejętności. Ponad połowa badanych deklaruje, że potrafi dobrze radzić sobie w ekstremalnych sytuacjach na drodze, zaś 7% twierdzi, że bardzo dobrze! Z drugiej strony rzeczywista wiedza o tym, jak postępować na drodze w trudnych sytuacjach, jak dbać o bezpieczeństwo i jak korzystać z ratujących życie systemów, w które wyposażone są nasze samochody, jest nikła. Jedna trzecia badanych nie wie, jak korzystać z systemu ABS, 77% nie wie, jak korzystać z systemu ASR i ESP.


Ciekawe wnioski przyniosły badania na temat obaw polskich kierowców. Nie dostrzegamy własnego braku umiejętności, jednocześnie najbardziej obawiając się na drodze nieodpowiedzialności innych kierowców. 33% boi się brawury innych użytkowników dróg, 53% przyznaje się do strachu przed pijanymi za kierownicą. 29% badanych bardzo często obawia się śmiertelnego wypadku, 40% respondentów myśli o tym sporadycznie, pozostali deklarują, że nigdy o tym nie myślą. Uważamy, że kurs prawa jazdy niezupełnie przygotowuje do zostania dobrym kierowcą. Około 42% badanych deklaruje z kolei chęć doszkolenia się w tym zakresie.

Szkoła Auto została założona przez Skoda Auto Polska w celu podnoszenia kwalifikacji polskich kierowców i podnoszenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Obecnie prowadzi kursy z bezpiecznej jazdy po drogach oraz eco drivingu (stylu ekonomicznej i ekologicznej jazdy). Do końca roku pojawią się jeszcze dwa produkty – kursy bezpiecznej jazdy dla niepełnosprawnych oraz jazdy samochodami 4×4 po trudnym terenie (off-road).

źródło: : Skoda / Moto Target

Leave A Comment