PKE – powiat kępiński

4 stycznia 2008
Komentarze wyłączone
Bez kategorii, Tablice rejestracyjne

ORGAN WYDAJĄCY TABLICE
Urząd Starostwo Powiatowe
Ulica ul. Kościuszki 5
Kod 63-600
Miejscowość Kępno
Województwo wielkopolskie
Telefon +48 62 782 89 00
Fax +48 62 782 89 01

Comments are closed.