NBR – powiat braniewski

4 stycznia 2008
Komentarze wyłączone
Bez kategorii, Tablice rejestracyjne

ORGAN WYDAJĄCY TABLICE
Urząd Starostwo Powiatowe
Ulica pl. Piłsudskiego 2
Kod 14-500
Miejscowość Braniewo
Województwo warmińsko-mazurskie
Telefon +48 55 243 29 92
Fax +48 55 243 24 43

Comments are closed.