Aktualności

Mitsubishi Pajero do serwisu !

13 stycznia 2008
Bez kategorii, Mitsubishi Nowości

Przedsiębiorca MMC Car Poland sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody Mitsubishi Pajero mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.


Polski dystrybutor samochodów Mitsubishi poinformował, że w niektórych samochodach Mitsubishi Pajero może dojść poluzowania nakrętek śrub łączących wały napędowe. Spowodowane to jest zastosowaniem wadliwych nakrętek, których gwint odkształcał się podczas dokręcania. Usterka ta może doprowadzić do utraty możliwości przekazania napędu na koła i w konsekwencji do nagłego unieruchomienia pojazdu.

Wada dotyczy samochodów Mitsubishi Pajero wyprodukowanych przed wrześniem
2007 r. w Japonii. Kampanią serwisową na rynku polskim objętych jest 13 samochodów o następujących numerach VIN:

JMBLYV98W7J010421
JMBLYV98W7J010373
JMBLYV98W7J010396
JMBLYV98W7J010390
JMBLYV98W7J010521
JMBLYV98W7J010523
JMBLYV98W7J010538
JMBLYV98W7J010461
JMBLYV98W7J010482
JMBLYV98W7J010494
JMBLYV98W7J010563
JMBLYV98W7J010582
JMBLYV98W7J010629

MMC Car Poland sp. z o.o. poinformował UOKiK, że klienci, którzy kupili pojazdy objęte kampanią, zostaną powiadomieni o konieczności sprawdzenia samochodu w autoryzowanym serwisie. Prace, polegające na wymianie wadliwych nakrętek na nowe zostaną wykonane bezpłatnie.

źródło: UOKiK / Mototarget

Leave A Comment