ESK – powiat skierniewicki

21 grudnia 2007
Komentarze wyłączone
Bez kategorii, Tablice rejestracyjne

ORGAN WYDAJĄCY TABLICE
Urząd Starostwo Powiatowe
Ulica ul. Konstytucji 3 Maja 6
Kod 96-100
Miejscowość Skierniewice
Województwo łódzkie
Telefon +48 46 833 46 37
Fax +48 46 833 66 79

Comments are closed.