DSW – powiat świdnicki

21 grudnia 2007
Komentarze wyłączone
Bez kategorii, Tablice rejestracyjne

ORGAN WYDAJĄCY TABLICE
Urząd Starostwo Powiatowe
Ulica ul. M. Curie-Skłodowskiej 7
Kod 58-100
Miejscowość Świdnica
Województwo dolnośląskie
Telefon +48 74 850 04 05
Fax +48 74 853 09 27

Comments are closed.