BI – powiat grodzki Białystok

28 grudnia 2007
Komentarze wyłączone
Bez kategorii, Tablice rejestracyjne

ORGAN WYDAJĄCY TABLICE
Urząd Urząd Miasta
Ulica ul. Słonimska 1
Kod 15-950
Miejscowość Białystok
Województwo podlaskie
Telefon +48 85 741 11 25
Fax +48 85 741 43 24

Comments are closed.