Skuteczna Akademia Bezpiecznego Samochodu

21 listopada 2007
Bez kategorii, Inne INFO

Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu działa w Polsce już od 2006 roku, a jej efektywność ciągle rośnie. Według badań podsumowujących rok 2007, przekaz kampanii dotarł średnio do co czwartej osoby posiadającej samochód w przedziale wiekowym 3-10 lat.


Najczęściej respondenci mieli do czynienia z kampanią Akademia Bezpiecznego Samochodu poprzez telewizję, radio oraz nośniki outdoorowe. 25% mężczyzn oraz 22% kobiet miało do czynienia z przekazem kampanii przynajmniej w jednym z tych mediów. W wyniku zetknięcia się z przekazem kampanii telewizyjnej niemal 75% badanych we wszystkich grupach wiekowych sprawdziło stan techniczny pojazdu bądź zamierza to zrobić w najbliższym czasie. Niezależnie od wieku oraz poziomu wykształcenia, respondenci ocenili kampanię telewizyjną głównie jako wartą zapamiętania, czytelną, informacyjną, życiową oraz przekonywującą. Wyniki te pokazują, jak skutecznym medium jest telewizja, która wydaje się najcelniej trafiać do świadomości polskich kierowców.

W porównaniu z wynikami badań z ubiegłego roku, kampania prowadzona w 2007 roku przyniosła poprawę profilaktycznego sprawdzania przez kierowców stanu technicznego ich pojazdów, a o to przede wszystkim chodzi. Niemal 31% respondentów zadeklarowało, że odwiedza warsztat w celu profilaktycznego sprawdzenia ogólnego stanu podzespołów samochodowych. Przy czym warto zauważyć, że dotychczas przeprowadzane badania pokazywały, iż tylko 25% kierowców odwiedza warsztaty profilaktycznie. Do 24% spadł odsetek kierowców, którzy w ogóle nie odwiedzili warsztatu w ciągu ostatniego roku – jest to niemal o 9% mniej kierowców niż w roku ubiegłym.

Badania pokazały zatem, że polskie społeczeństwo staje się coraz lepiej wyedukowane w kwestii bezpieczeństwa, chce zapobiegać wypadkom i ich skutkom poprzez coraz bardziej świadome uczestnictwo w ruchu drogowym. Niezależnie od wieku czy poziomu wykształcenia, podstawową motywacją do dbania o stan techniczny pojazdu oraz wymiany zużytych części jest bezpieczeństwo własne badanych oraz ich najbliższych. W porównaniu jednak z rokiem ubiegłym, większa liczba respondentów wskazała na zagrożenie awarią w czasie jazdy jako na jedną z podstawowych motywacji do wymiany wyeksploatowanych części motoryzacyjnych (ok. 50% badanych). Niezwykle istotny jest również fakt, iż respondenci wykazują coraz większą odpowiedzialność oraz racjonalizm – jedną z podstawowych przyczyn wymiany części samochodowych okazały się być większe koszty ewentualnej późniejszej naprawy.

Jednocześnie wielu kierowców posiadających samochód w przedziale wiekowym 3 – 10 lat, a więc pojazd wymagający troskliwej kontroli mechanika przynajmniej 2 razy w roku, zadeklarowało, iż nie korzysta z usług warsztatów samochodowych. Jest ich co prawda mniej niż tych, którzy z usług mechaników korzystają regularnie, niemniej jednak nadal jest to co piąty polski kierowca.

Zatem wyraźnie widać, że kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu prowadzona w 2007 roku wywarła znaczący i pozytywny wpływ na postawy kierowców. Jednocześnie wyniki badań pokazały, że nadal istnieje potrzeba nieustannego podnoszenia ich świadomości oraz wpływania na ich postawy. Działania w ramach kampanii prowadzone we wszystkich mediach i na różnych polach przynoszą widoczne efekty i pokazują, jak istotna jest edukacja kierowców i wyrabianie wśród nich nawyku dbania o stan techniczny samochodu. Przed Akademią Bezpiecznego Samochodu stoją zatem kolejne wyzwania, a ich celem są jeszcze lepsze wyniki działań w roku 2008.

źródło: ABS

Leave A Comment