600 000 dzieci wie więcej o bezpieczeństwie

28 listopada 2007
Bez kategorii, Bezpieczeństwo

Pakiety edukacyjne „Droga i ja” po raz ósmy trafiły do szkół w całej Polsce. Tym samym liczba dzieci zaangażowanych w program Renault Bezpieczeństwo dla Wszystkich wzrosła do ponad 600 tysięcy. W ramach VIII edycji programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dla wszystkich” pakiety otrzymało 2 200 klas z 251 szkół ulokowanych w 119 miastach. Do rozpowszechnienia programu włączyły się organy administracji rządowej jak np. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz kuratoria, np. Kuratorium Oświaty w Kielcach.


Stworzony przez Koncern Renault międzynarodowy program edukacyjny Bezpieczeństwo dla Wszystkich na dobre zagościł w szkołach podstawowych w Polsce. Narzędziem edukacyjnym programu są pakiety „Droga i Ja”. Pakiety składają się z części dla nauczyciela i części dla dzieci (24 karty tematyczne do prowadzenia lekcji dla nauczycieli, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, plakat ze znakami drogowymi, film dvd, kwestionariusz oceny programu, informacje o konkursie). Metoda nauczania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego proponowana w pakiecie Droga i Ja jest pozytywnie zaopiniowana i poparta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Edukacja bezpieczeństwa jest bardzo ważna i powinna być traktowana równorzędnie z nauką pisania i czytania – twierdzi Agata Szczech z Renault Polska – wcześnie wpojone zasady prawidłowego poruszania się po drodze pomogą wykształcić właściwe zachowania i z pewnością zaprocentują w przyszłości.

W celu ułatwienia dostępu do programu jak największej ilości osób firma Renault Polska stworzyła dodatkowe, nowoczesne narzędzie w postaci programu multimedialnego, który jest ogólnodostępny pod [link=http://bezpieczenstwo.renault.pl]TYM ADRESEM[/link]. Prawidłowe rozwiązanie testów, quizów i zagadek pozwala przejść do kolejnego poziomu gry w wirtualnym komiksie, ale przede wszystkim nauczyć się bezpiecznego poruszania się po drogach w realnym świecie.

„Bezpieczeństwo dla wszystkich” to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych przeznaczony do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Został w całości opracowany i finansowany przez firmę Renault i jest bezpłatny. „Bezpieczeństwo dla wszystkich” to największy tego rodzaju program w Europie – swoim zasięgiem obejmuje 21 krajów, a udział w nim wzięło do tej pory 9 milionów dzieci. W Polsce, w ciągu 8 edycji programu, w akcji uczestniczyło już 4 697 szkół, 25 230 klas i 612 546 dzieci.

źródło: Renault

Leave A Comment