Niebezpieczne Mitsubishi Pajero

9 sierpnia 2007
Bez kategorii, Mitsubishi Nowości

Przedsiębiorca MMC Car Poland Sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody Mitsubishi Pajero mogą być wadliwe.

Polski przedstawiciel koncernu Mitsubishi poinformował, że w samochodach może wystąpić usterka polegając na pęknięciu śruby wspawanej w zespół sterowania automatycznej skrzyni biegów. Może to doprowadzić do utraty możliwości sterowania skrzynią biegów i w najgorszej sytuacji do unieruchomienia pojazdu.


Usterka dotyczy w Polsce 13 samochodów marki Mitsubishi Pajero wyprodukowanych przed 15 grudnia 2006 r. o następujących numerach seryjnych:

JMBLYV98W7J001240
JMBLYV98W7J001308
JMBLYV98W7J001344
JMBLYV98W7J001373
JMBLYV98W7J001377
JMBLYV98W7J001393
JMBLYV98W7J001402
JMBLYV98W7J001421
JMBLYV98W7J001426
JMBLYV98W7J001432
JMBLYV98W7J001444
JMBLYV98W7J001523
JMBLYV98W7J003283

MMC Car Poland Sp. z o.o. zobowiązał się do przeprowadzenia bezpłatnej akcji naprawczej. Posiadacze pojazdów objętych kampanią zostaną powiadomieni o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi, gdzie części mogące ulec uszkodzeniu zostaną bezpłatnie wymienione na wolne od wad.

źródło: UOKiK

Leave A Comment