Pijane Podkarpacie ?

6 stycznia 2007
Bez kategorii, Bezpieczeństwo Nowości

Zgodnie z harmonogramem operacji międzynarodowych, koordynowanych przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego (TISPOL) w dniach 18-24 grudnia 2006 roku na drogach Europy zostały przeprowadzone działania kontrolno-prewencyjne, ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu drogowego kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.


W działaniach na terenie Polski, uczestniczyło 4928 policjantów ruchu drogowego, którzy skontrolowali ok. 19 tys. kierowców. Ujawnili 637 przypadków kierowania pod wpływem alkoholu, tj. 3,2% ogółu kontrolowanych. Najwyższą liczbę osób kierujących pod wpływem alkoholu ujawnili policjanci w województwie podkarpackim gdzie, na 1946 przebadanych kierujących 110 prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu (5,7%). Ponieważ w naszym kraju co dziesiąty kierujący pojazdem sprawca wypadku jest nietrzeźwy, polska policja również w roku 2007 będzie aktywnie włączać się w działania obejmujące swoim zasięgiem drogi całej Europy.

Kierowcy byli również badani na obecność środków działających podobnie do alkoholu. W sumie przeprowadzono 728 takiego typu badań. W jednym przypadku wynik testu był pozytywny.

źródło – money.auto.pl

Leave A Comment